สถานที่ตั้ง

915 หมู่ 4 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

อีเมล

cmaster_serv@yahoo.com